Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Υπολογιστών

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εισαγωγή σε θέματα πληροφορικής για φοιτητές  Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Μαρία Βράχα, Ελευθέριος Ζαχαρία, Κατερίνα Κουνούνη, Διοικητικό Προσωπικό ΠΚ.

Εργαστήριο Β141 (υπόγειο), Κτήριο ΘΕΕ01 (Τμήμα ΜΑΣ), Πανεπιστημιούπολη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
23/08/2017
08:30 - 14:30

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ  

Εισαγωγή σε θέματα πληροφορικής για φοιτητές  Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Μαρία Βράχα, Ελευθέριος Ζαχαρία, Κατερίνα Κουνούνη, Διοικητικό Προσωπικό ΠΚ.

Εργαστήριο Β141 (υπόγειο), Κτήριο ΘΕΕ01 (Τμήμα ΜΑΣ), Πανεπιστημιούπολη.

ΠΕΜΠΤΗ
31/08/2017
08:30 - 14:30

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ