Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιμορφωτικά Προγράμματα Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. - Αίτηση Συμμετοχής

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Γραπτές Εξετάσεις για απόφοιτους Ιατρικών Σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  Για επιβεβαίωση της αίτησης σας, παρακαλώ όπως αποστείλε το αντίγραφο παραπεμπικής επιστολής του ΚΥΣΑΤΣ. και να την αποστείλετε στο kepeaa@ucy.ac.cy

Ιατρική Σχολή ,

LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη

ΤΕΤΑΡΤΗ
26/02/2020
9:00 - 12:00

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ