Γραφειο Σταδιοδρομιας


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σεμινάρια Γραφείου Σταδιοδρομίας

Όνομα:
Επίθετο:
Ταυτότητα:
Τμήμα:
Έτος Σπουδών:
Ιδιότητα:
Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
   
Παρακαλώ δηλώστε ποια σεμινάρια επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. ΜΗΝ δηλώνετε συμμετοχή σε σεμινάρια που δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε. Η δήλωση συμμετοχής είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ. Έχετε υποχρέωση να ειδοποιείτε έγκαιρα αν δεν θα παρακολουθήσετε σεμινάριο/α στο/α οποίο/α έχετε δηλώσει συμμετοχή.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΗΜΕΡ.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

The Future of Work: Μηχανική, Τεχνολογία, Περιβάλλον, Κατασκευές, Ναυτιλία  Το μέλλον της εργασίας αλλάζει. Η ψηφιακή επανάσταση και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών οδηγεί σε δραστικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αλλά και σε παγκόσμια γεωγραφική κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας. Πώς όμως η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει τους τομείς της μηχανικής, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, των κατασκευών και της ναυτιλίας; Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και οι νέοι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα;

Βλ. Πρόγραμμα,

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Αίθουσα 010

ΤΕΤΑΡΤΗ
20/11/2019
09:30 - 13:30