Δωρεές

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών εξεύρεσης οικονομικών πόρων από τους απόφοιτους για τις διάφορες οικονομικές ανάγκες του Π.Κ., όπως είναι υποτροφίες για φοιτητές, ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού έρευνας τελευταίας τεχνολογίας και άλλα.

image
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 13/04/2020 - 31/12/2022
Κάντε τη δωρεά σας
 
  Συνδεθείτε μαζί μας UCY Alumni Community