Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας ανοιχτές διαλέξεις και σεμινάρια στους αποφοίτους του, αλλά και το ευρύ κοινό.

Επιμορφώνοντας και βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις προσωπικές δεξιότητες των αποφοίτων μας, δημιουργούμε καλύτερους και ανταγωνιστικότερους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας. Η δια βίου εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό κλάδο κάθε απόφοιτου ικανοποιεί, επίσης, το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της παραγωγικότητας και την απασχολησιμότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι κατά προτίμηση απασχολούνται σε κλάδο σχετικό με τη θεματική του σεμιναρίου. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε μη απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου.

Ενεργά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Κατηγορίες:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Απερχόμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
 
  Συνδεθείτε μαζί μας UCY Alumni Community