Εκτύπωση Προσφοράς


S. Marinos Plant Design - Flower

- 10% έκπτωση για διακοσμήσεις γάμων και κήπων.
- 15% έκπτωση για τα υπόλοιπα είδη.

Τηλ.: 7000 0320, Λευκωσία

Ιστοσελίδα:

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.