Εκτύπωση Προσφοράς


Maxx Fitness and Beauty

Α. 9μηνη συνδρομή προς €340
Β. 3μηνη συνδρομή προς €155
Γ. 6μηνη συνδρομή προς €258

Τηλ.: 22 448144, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.maxx.com.cy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.