Εκτύπωση Προσφοράς


Θερινό Σχολείο Πανεπιστημίου Κύπρου

Προσφέρεται για παιδιά και αδέλφια αποφοίτων έκπτωση της τάξης του 12-13%, δηλαδή ύψους €50 (από €390 σε €340) για φοίτηση με διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες και ύψους €30 (από €250 σε €220) για φοίτηση χωρίς διαμονή.

Τηλ.: 22894043, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/summerschool/general-information

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.