Εκτύπωση Προσφοράς


Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσία

10% έκπτωση (€405 αντί €450) τόσο στα μαθήματα Ισπανικών (Πρόγραμμα 60 ωρών διδασκαλίας/ακ. εξάμηνο), όσο και στα καλοκαιρινά μαθήματα Ισπανικών για εφήβους (14-16 ετών) που προσφέρει το Ινστιτούτο Θερβάντες Λευκωσίας σε όλους τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους συγγενείς 1ου βαθμού (γονείς & παιδιά). Εγγραφές: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TLhYXdLQW0S_GOrJJG9C2jk-oq5bmrFHn4b05GLp7UNUNlNIMUMwRUw2RkFEQkFMVTZMVlFCN0hNVy4u
Η επίδειξη της κάρτας μέλους κατά την εγγραφή είναι απαραίτητη.

Τηλ.: +357 22 895136 / 37, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: nicosia.cervantes.es/gr/courses_spanish/students_spanish/spanish_courses_enrol.htm

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.