Εκτύπωση Προσφοράς


Our House, Agrotourism Guesthouse (Hotel)

10% discount for a 2-Night Half-Board Stay Package at Euro 225 (regular cost: Euro 250). Package includes: Double occupancy room, Village Breakfast, 5-course dinner for two. Please mention UCY Alumni card membership when booking.

Τηλ.: 97667198, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.countryhousecyprus.com/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.