Εκτύπωση Προσφοράς


Ayii Anargyri Natural Healing Spa Resort

10% discount on any Spa treatments.
Accommodation prices on special offer.

Τηλ.: (+357) 26814003, Πάφος

Ιστοσελίδα: www.aasparesort.com/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.