Εκτύπωση Προσφοράς


Saints Health Club

10% έκπτωση στις συνδρομές.
Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Γραφείου Αποφοίτων κατά τη διάρκεια της συναλλαγής είναι απαραίτητη.

Τηλ.: 22 256790, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/saintscy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.