Εκτύπωση Προσφοράς


MTV Water Services

20% on all the water treatment products of the company except the ones already at a discounted price.

Τηλ.: 25389155, Λεμεσός

Ιστοσελίδα: www.mtvwaterservices.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.