Εκτύπωση Προσφοράς


ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Μειωμένη τιμή σε δράσεις του Μουσείου:
• 5% έκπτωση για συμμετοχή στη δράση «Tea Afternoons»,
• Ειδική τιμή σε μελλοντικές δράσεις του Μουσείου.
Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων ΠΚ κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Τηλ.: +357 22376522, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.fairytalemuseum.org.cy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.