Εκτύπωση Προσφοράς


Software Development Seminar - Andreas Loizou

Έκπτωση 25% στα σεμινάρια τα οποία προσφέρουμε για ανάπτυξη λογισμικού (Agile Software Development using the Scrum Framework, Clean Code and Refactoring, Design Patterns κτλ.)

Τηλ.: 99320270, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.aloizou.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.