Εκτύπωση Προσφοράς


Καλοκαιρινές Ακαδημίες Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνα

Προσφέρεται στα παιδιά των αποφοίτων έκπτωση στα δίδακτρα/τέλη συμμετοχής στις Καλοκαιρινές Ακαδημίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ίση με εκείνη που προσφέρεται στα παιδιά του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διευκρινίζεται ότι η προνομιακή τιμή θα ισχύει από το 2023. Σημειώστε ότι οι Καλοκαιρινές Ακαδημίες του ΠΚ απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες (14-17 ετών) μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Στις Ακαδημίες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν συμπληρώσει την Γ' Γυμνασίου, καθώς και μαθητές/μαθήτριες Λυκείου.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ucy.ac.cy/summerschool/

Τηλ.: 22894116, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: ucy.ac.cy/summeracademies

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.