Εκτύπωση Προσφοράς


Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

Προνομιακές τιμές προς απόφοιτες/τους για συμμετοχή σε δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου "Μιχάλης Πιερής". Τρέχουσα προσφορά: ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (5 ευρώ) για κάθε εκδήλωση του 25ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, με επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου.
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην πιο κάτω ιστοσελίδα.
δείτε το φυλλάδιο μας

Τηλ.: 22894531, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/cucentre/el/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.