Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

To πρόγραμμα σπουδών της Ειδικότητας Μάρκετιγκ εστιάζεται στην απόκτηση γνώσεων, καλλιέργεια δεξιοτήτων, και εκμάθηση τεχνικών, που αποσκοπούν στην επιτυχή εντόπιση, κατανόηση, και ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών και επιχειρηματικών αγοραστών.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ που προσδίδουν αξία, οι οποίες θα επιτρέψουν σε μία επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της, αξιοποιώντας τους πόρους και τις ικανότητές της, λαμβάνοντας υπόψη της ευκαιρίες και τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων στο μάρκετινγκ, όπως στρατηγικό μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, επικοινωνιακό μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, διοίκηση πωλήσεων, ψηφιακό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων, διοίκηση λιανεμπορίου, και διεθνές μάρκετιγνκ.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών της Ειδικότητας Μάρκετινγκ στοχεύει στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

α) να προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις γενικά γύρω από το μάρκετινγκ, καθώς και ειδικά γύρω από τις επί μέρους λειτουργίες του,

β) να εφοδιάσει με τα αναγκαία σύγχρονα εργαλεία, τεχνικές, και μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ,

γ) να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, τη δημιουργική αντίληψη, και το ομαδικό πνεύμα,

δ) να εκθέσει σε πετυχημένες πρακτικές μάρκετιγκ επιχειρήσεων από την Κύπρο και το εξωτερικό, και

ε) να υποδείξει τον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο εργασίας σε διάφορες θέσεις μάρκετινγκ.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση: Μάρκετινγκ

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 140
Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης 44
Κατεύθυνσης Διεύρυνσης 6
Περιορισμένης Επιλογής Διεύρυνσης 18
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Διεύρυνσης 6
Διπλωματική Μελέτη/Περιορισμένης Εμβάθυνσης 6
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής:  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 20 ECTS σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Τα μαθήματα θα πρέπει να επιλεγούν από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου Αθλητισμού και του Κέντρου Γλωσσών.  Η οικεία Σχολή (ΣΟΕΔ) μπορεί να είναι μία από τις τρεις Σχολές (εκτός όμως του Τμήματος ΔΕΔΔ).

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων  

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι κάτοχοι του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης εργοδοτούνται σύντομα μετά την αποφοίτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αμείβονται με ανταγωνιστικούς μισθούς και έχουν υψηλές πιθανότητες να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις. Αποκτούν εφόδια για να είναι σε θέση να ακολουθήσουν το δρόμο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας δημιουργώντας τις δικές τους επιχειρήσεις.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων μας ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και στη Β. Αμερική.

Top