Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Η κατεύθυνση Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην επικοινωνιακή χρήση της Γαλλικής, σοβαρή γενική γνώση της γαλλικής γλωσσολογίας, του γαλλικού πολιτισμού, της τέχνης και του κινηματογράφου. 


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κατεύθυνση: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλικά

Συντονιστής :

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 125
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 84
Ελεύθερης Επιλογής 16
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών εδώ.

Για την απόκτηση του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε αυτά περιλαμβάνονται: 1) τα υποχρεωτικά μαθήματα (σταθερά και επιπλέον), 2) τα μαθήματα ξένης γλώσσας και 3) τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών εδώ.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών εδώ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι πτυχιούχοι της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, στον δημόσιο τομέα και την επαγγελματική μετάφραση. Όπως συμβαίνει και με άλλα πτυχία, το πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διανοίγει νέους ορίζοντες και αποτελεί το κλειδί για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Top