Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιδιώκει τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων του αναπροσαρμόζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, εξειδικευμένων γνώσεων, αναλυτικής ικανότητας και κριτικής σκέψης των φοιτητών με σκοπό τη καλύτερη διάγνωση, ανάλυση και επίλυση χρηματοοικονομικών ζητημάτων και πληροφόρησης που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
Οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

1. Αποκτήσουν μια καλή γνώση και κατανόηση του επιχειρησιακού τομέα γενικότερα και της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πληροφόρησης, ειδικότερα.
2. Αναπτύξουν την κριτική και αναλυτική τους σκέψη ώστε να μπορούν να κρίνουν περίπλοκες καταστάσεις και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτές.
3. Διαγνώσουν, να αναλύσουν και να επιλύσουν χρηματοοικονομικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο και πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
4. Προσαρμόζονται συνεχώς στα νέα δεδομένα ακολουθώντας τις εξελίξεις τις τεχνολογίας, τους επαγγελματικού και του νομοθετικού πλαισίου
5. Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση του υλικού που διδάσκονται σε πραγματικά και πρακτικά σενάρια
6. Αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δεοντολογικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στον τομέα
7. Μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και με σαφήνεια τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους, μέσω παρουσιάσεων που απαιτούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
8. Εφαρμόσουν τη χρηματοοικονομική θεωρία για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων
9. Ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μετέπειτα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου
10. Ανταποκρίνονται επιτυχώς σε μετέπειτα επαγγελματικές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων του ACA, ACCA και CFA) μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου

Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο ως προς την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, κάτι που διαφαίνεται από το γεγονός ότι:

Α) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανταποκρίνονται με επιτυχία σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού
Β) Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει αποδεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων διεθνούς εμβέλειας
Γ) Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων του Τμήματος απασχολείται σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Δ) Μεγάλος αριθμός των αποφοίτων του Τμήματος εργοδοτείται από τους ελεγκτικούς οίκους της χώρας και οι οποίοι εξαίρουν την άρτια ακαδημαϊκή τους κατάρτιση.
Ε) Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν το ψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις επαγγελματικές εξετάσεις για απόκτηση του τίτλου του Certified Accountant (ACCA).
Στ) Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διακριθεί με πέραν των 30 παγκόσμιων βραβείων (21 πρώτα παγκόσμια βραβεία) στις επαγγελματικές εξετάσεις για απόκτηση του τίτλου του Chartered Accountant (ACA).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Λογιστική

Κατεύθυνση: Λογιστικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 111
Κατεύθυνσης Εμβάθυνσης 36
Κατεύθυνσης Διεύρυνσης 12
Κατεύθυνσης 14
Περιορισμένης Επιλογής Εμβάθυνσης 18
Περιορισμένης Επιλογής Διεύρυνσης 30
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 241

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Το Διάγραμμα Δομής είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιθεί, δεδομένου ότι θα πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το Τμήμα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένο από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του. Σε αυτό έχουν συντείνει α) η άρτια ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών του β) η μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πληροφόρησης, γ) στις πολύ καλές σχέσεις που τρέφει το Τμήμα με μεγάλο αριθμό οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα του. Αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά
στην επιτυχία του προγράμματος πρακτικής άσκησης κάτι που έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές εργοδότησης των αποφοίτων του Τμήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση είναι δέκτες συμβολαίων εργοδότησης με το πέρας του πρώτου εξαμήνου τοποθέτησης τους. Επίσης, η ελεγκτική εταιρεία PwC προσφέρει συμβόλαια εργασίας στους φοιτητές που επιλέγει για πρακτική άσκηση πριν ακόμα αυτοί ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση με τον οργανισμό. Οι υπόλοιποι κάτοχοι του πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική που δεν τοποθετούνται σε οργανισμό κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργοδοτούνται σύντομα μετά την αποφοίτηση τους σε υπεύθυνες θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος αμείβονται με ανταγωνιστικούς μισθούς και έχουν υψηλές πιθανότητες να ανελιχθούν σε διευθυντικές θέσεις.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Eνα μέρος των αποφοίτων του Τμήματος επιλέγει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί και έχουν αποφοιτήσει από διεθνούς κύρους Πανεπιστήμια του εξωτερικού, (σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και στις ΗΠΑ), κάτι που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές εργοδότησης τους.

Top