Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (M.Arch.) Αρχιτεκτονικής

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχουν οι δυναμικές συνέργειες μεταξύ των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών εκφάνσεων της Αρχιτεκτονικής μέσα από το σχεδιασμό. Αυτό γίνεται σε συνάρτηση με τον πολυσύνθετο και συνάμα συναρπαστικό χαρακτήρα της Αρχιτεκτονικής. Γίνεται επίσης με τη διαμόρφωση σχεδιαστικής κουλτούρας που συνδυάζει πρακτικές αναζητήσεις, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κάποιες από τις προκλήσεις στην αρχιτεκτονική σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο έχουν να κάνουν με τη διεκδίκηση του ρόλου της σχετικά με το γίγνεσθαι της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της συνεισφοράς στη διαμόρφωση του δομημένου, φυσικού αλλά και πολιτικού χώρου. Παράλληλα διερευνά τι διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση σύγχρονων αρχιτεκτονικών πρακτικών τόσο στην κλίμακα του κτιρίου όσο και σε αυτή της πόλης. Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων και μεθοδολογικών εργαλείων για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη και σταδιοδρομία.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία σε τοπικό επίπεδο αλλά και στο διεθνή χώρο, και παράλληλα θα έχουν την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Οι απόφοιτοι θα έχουν τα εφόδια για να ανταποκριθούν τόσο σε πρακτικά όσο και σε θεωρητικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής, θα είναι καταρτισμένοι να εργαστούν επαγγελματικά αλλά και να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο τόσο στην Κύπρο όσο και στο διεθνή χώρο. Θα αποκτήσουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, και επαρκείς αρχιτεκτονικές γνώσεις για έκφραση σε διάφορες κλίμακες - οικοδομής αλλά και αστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης - καθώς και παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων απεικόνισης ιδεών και προτάσεων.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (M.Arch.) Αρχιτεκτονικής

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [10 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νάτια Χαραλάμπους

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά Διπλωματική Εργασία 44
Υποχρεωτικά 205
Περιορισμένης Επιλογής Μεταπτυχιακά Μαθήματα 16
Περιορισμένης Επιλογής 20
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 300

Σημειώσεις Δομής

Από τις 300 ECTS, τουλάχιστον 15 ECTS είναι μαθήματα επιλογής (που δεν περιλαμβάνονται στην ειδίκευση των φοιτητών) και πρέπει να λαμβάνονται από δύο τουλάχιστον διαφορετικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ 10 ECTS αφορούν μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Ενοποιημένος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (M.Arch.) Αρχιτεκτονικής (Πενταετές/300 π.μ. ECTS, Μάστερ)

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 300 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής απασχολούνται:
• Στον ιδιωτικό τομέα (σε αρχιτεκτονικά γραφεία, σε γραφεία αρχιτεκτονικής τοπίου, σε γραφεία εσωτερικής διακόσμησης, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε γραφεία επίπλου και φωτισμού, σε δικηγορικά γραφεία, στον τομέα των ακινήτων, σε μουσεία, εκδοτικούς οίκους, περιβαλλοντικά κέντρα κ.α.).
• Στο δημόσιο τομέα (στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε Δήμους, σε Μουσεία κ.α.)
• Στην έρευνα στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (ως μεταπτυχιακοί συνεργάτες, φοιτητές Μάστερ)
• Στην ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού
• Στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση (ως καθηγητές ή φροντιστές)
• Στη δημόσια μέση εκπαίδευση

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Aρχιτεκτονικής (5-ετούς διάρκειας) ή πανεπιστημιακό πτυχίο μάστερ (M.A. ή M.Sc. σε περιοχή της Φιλοσοφικής, των Κοινωνικών Επιστημών, των Καλών Τεχνών, των Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Πολιτικής Μηχανικής, της Μηχανικής Περιβάλλοντος, της Ηλεκτρολογίας Μηχανικής, της Μηχανολογίας Μηχανικής, της Πληροφορικής, της Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών).» 

Top