Πτυχίο Μαθηματικών και Οικονομικών

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

α. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους αποφοίτους για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η καινοτομία του προγράμματος είναι ο συνδυασμός γνωστικών αντικείμενων που αφορούν στα Μαθηματικά και Οικονομικά. Επαγγελματικοί κλάδοι που σχετίζονται με οικονομικά, τραπεζικά, οικονομετρία, χρηματοοικονομικά, ανάλυση και διαχείριση ρίσκου κ.ά. παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για συνδυασμένες γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και οικονομικής θεωρίας.

β. Να δώσει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο για περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Το κοινό πρόγραμμα θα προσφέρει άρτιο υπόβαθρο για μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου. Η ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που θα προσφέρονται, θα επιτρέπουν στους αποφοίτους του προγράμματος είσοδο σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα παγκοσμίως σε κλάδους όπως εφαρμοσμένα μαθηματικά, στατιστική, οικονομικά, οικονομετρία, χρηματοοικονομικά μαθηματικά, επιχειρησιακή έρευνα, ασφαλιστική επιστήμη κ.ά.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα


α. Απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε μοντέρνα θέματα της οικονομικής επιστήμης και ειδικά σε μικροοικονομικά, μακροοικονομικά και ποσοτικές μεθόδους στα οικονομικά.

β. Απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε πεδία των μαθηματικών και της στατιστικής που είναι χρήσιμα για την εις βάθος κατανόηση θεμάτων που αφορούν την οικονομική επιστήμη και την ποσοτική ανάλυση στα οικονομικά (π.χ. γραμμική άλγεβρα, απειροστικό λογισμό, διαφορικής εξισώσεις, πραγματική ανάλυση, θεωρία πιθανοτήτων, στατιστική ανάλυση).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Μαθηματικά και Οικονομικά

Κατεύθυνση: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και Οικονομικών

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Τμήμα Οικονομικών Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κασπαρής
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος  

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 181
Περιορισμένης Επιλογής 32
Ελεύθερης Επιλογής 22
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 235

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά σχεδιάστηκε για να παρέχει μια εναλλακτική επιλογή σε μαθητές που έχουν ισχυρές μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες αλλά ίσως δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε πανεπιστημιακές σπουδές στα μαθηματικά, τη μηχανική ή τις θετικές επιστήμες. Το πρόγραμμα συνδυάζει με προσεγμένο τρόπο υφιστάμενα μαθήματα που προσφέρονται από τα δύο τμήματα προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές το ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και τις εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα οικονομικά και τα οικονομικά, είτε να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία σε τομείς όπως η αναλογιστική επιστήμη, η επιστήμη των δεδομένων και η διαχείριση κινδύνων. Είναι το μόνο τέτοιο πρόγραμμα που προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top