ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2018


Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22894042, 22894021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ustudies@ucy.ac.cy