ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2021


Τομέας Προπτυχιακών Σπουδών
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22894041, 22894021
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: solomonidou.maria@ucy.ac.cy