ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2021

Δημιουργία Λογαριασμού


(όπως ακριβώς έχει δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας)

Θα χρησιμοποιηθεί ως "Όνομα Χρήστη/Username" στο σύστημα

Θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστο 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστo ένα αριθμό και ένα special character (π.χ !*&#@)

-Το πρώτο γράμμα στα πεδία Όνομα, Όνομα Πατρός και Επώνυμο θα πρέπει να είναι με κεφαλαία και τα υπόλοιπα με μικρά

-Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά