ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ

Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν μόνο όσοι παρακάθησαν ΠΕ το 2021

Επιστροφή Συνθηματικού