ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ

1>Παιδικό παραμύθι του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού «Χρωματιστά στρατιωτάκια»,για παιδιά 5-12 ετών.

23>Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

4>Working Memory Capacity in Cognition, Brain Function, and Human Development

5>Συνάντηση Γνωριμίας της PwC με την Πολυτεχνική Σχολή.

>Σεμινάρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας

>Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής

>Σεμινάρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας

6>Εκδήλωση

7>Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς

8910>Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

11>Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα

>Επιστημονικό Colloquium Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

12>Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής

>Σεμινάρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας

13>Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

14>Εκδήλωση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

15>Παραμύθια αλλιώς....

1617>Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

>Δημόσια Εκδήλωση

18>Διαλέξεις Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

>Ενέργεια, Πλαστικό και Περιβάλλον! Τι αλλάζει και τι εφαρμόζεται

19>Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών

>Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής

>Σεμινάρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας

20>Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου

21222324>Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

25>Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα

26>Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής

>Σεμινάρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας

2728>Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο

29