ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   14/02/17
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Διάλεξη Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Anaid Donabedian-Demopoulos Professor Institut National des Langues et Civilisations Orientales
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Μιχάλης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
ΘΕΜΑ:   Western Armenian: a Sociolinguistic and Typological Overview
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Ε010 Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893950
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   The lecture will provide a survey of the historical background of the language, a presentation of the present linguistic situation of West-Armenian and of his dialects, illustrated by a diachronic map of Armenian dialects. Special attention will be given to a typological sketch of the language with attention to contact-sensitive features (word order, relative clause, tense, semantics of verbal tenses, deixis and bare noun) will allow discussing the dynamics of Western Armenian in the broader context of language contact in the Near-East region.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: