ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   06/09/17
ΩΡΑ:   11:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Υπογραφή Συμφωνητικού παράδοσης Δωρεάς Έργων Γλαύκου Κληρίδη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κϋπρου Κλαίρη Κληρίδου,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   Παράδοση Δωρεάς Έργων Γλαύκου Κληρίδη
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Εσωτερικό Αίθριο,1ος Όροφος, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντη"
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894305
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: