ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   15/09/17
ΩΡΑ:   9:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Marco A. Antoniades, Lecturer at the ECE Department, will give a presentation as a part of his evaluation procedure for promotion to the rank of Assistant Professor
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Σταύρος Ιεζεκιήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΘΕΜΑ:   Electromagnetic Metamaterial Structures for Biomedical and Communication Applications
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών GP414
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892271
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-768869478/Ανακοίνωση για Ανέλιξη Μ. Αντωνιάδη.pdf