ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   14/02/19
ΩΡΑ:   15:00
ΤΙΤΛΟΣ:   A Tutorial on Network Analysis with Psychological Data & Network analysis in personality psychology
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ψυχολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Professor Giulio Costantini Department of Psychology University of Milan-Bicocca
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Δρ Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ψυχολογίας
ΘΕΜΑ:   A Tutorial on Network Analysis with Psychological Data & Network analysis in personality psychology
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αμφιθέατρο Β223 Αμφιθέατρο Β223
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892086
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-1846854088/Διάλεξη του Τμήματος Ψυχολογίας Δρ Professor Giulio Costantini 14,02,2019.docx