ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   24/10/19
ΩΡΑ:   8:15
ΤΙΤΛΟΣ:   Ανοικτή Επιστήμη: Απο τη θεωρία στην πράξη
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OpenAIRE Advance - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   Ανοικτή Επιστήμη, Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα, Ανοικτά δεδομένα
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» Ισόγειο - 012
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22 892168 / 22893431
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://opensciencecy.ucy.ac.cy/?convert_event=national-oa-week-event-2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: