ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   17/09/19
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Διαλέξεων Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Κώστας Μ. Κωνσταντίνου Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Νίκος Μούδουρος Λέκτορας
ΘΕΜΑ:   Νομιμότητα, Νομιμοποίηση και Μαγκιά στην Ανατολική Μεσόγειο: Μια Κριτική Προσέγγιση στο Ζήτημα της Εκμετάλλευσης των Υδρογονανθράκων
ΑΙΘΟΥΣΑ:   ΧΩΔ01 109, Πανεπιστημιούπολη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893950
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Η παρουσίαση θα αναλύσει καταρχήν τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Ακολούθως, θα εξετάσει πως τα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιούν επιλεκτικά τις πρόνοιες αυτές για νομιμοποίηση των θέσεων τους, τόσο σε εσωτερικά όσο και σε εξωτερικά ακροατήρια. Θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη ρητορική δύναμη του δικαίου σε σχέση με την εκφορά διπλωματικού λόγου και δημιουργία πλαισίου επίλυσης διαφορών, αλλά και την αποδοχή του δικαίου του δυνατού σε σχέση με τετελεσμένα μετά από την πάροδο χρόνου. Τέλος, θα αναφερθεί σε πτυχές που δεν εξετάζονται και αποσιωπούνται στο δημόσιο λόγο σε σχέση με τη θαλάσσια διένεξη στην Ανατολική Μεσόγειο.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F1792946189/1 Kostas Konstantinou 17 sep 2019.doc