ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   24/09/19
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Διαλέξεων Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Mertkan Hamit PhD University of East London
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Νίκος Μούδουρος Λέκτορας
ΘΕΜΑ:   Η φτώχεια στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα
ΑΙΘΟΥΣΑ:   ΧΩΔ01 109, Πανεπιστημιούπολη
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893950
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Την τελευταία περίοδο η Τουρκοκυπριακή κοινότητα ζει σε συνθήκες οικονομικής στενότητας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρεάζει περισσότερο από όλους τα φτωχά στρώματα της κοινότητας. Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει αναφορά στην γενική κατάσταση της οικονομίας στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην συνέχεια η επικέντρωση θα αφορά στην κατάσταση των φτωχότερων στρωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο η παρουσίαση θα υπογραμμίσει την κατάσταση της κοινωνικής βοήθειας, καθώς τις μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορά στην προσπάθεια μείωσης της φτώχειας. Βασική πτυχή της συζήτησης θα είναι το κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την φτώχεια, αλλά και οι εγγενείς αντιθέσεις που καταγράφονται στον αγώνα κατά της φτώχειας στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F37180275/1 Mertkan Hamit 24092019 gr.doc