ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   20/11/19
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Prof. Emer. David Holton, Faculty of Classics, University of Cambridge
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   The Cypriot dialect in the context of the Grammar of Medieval and Early Modern Greek
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893560
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο του "Εργαστηρίου" του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή, σε συνεργασία με τη Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ)
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: