ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   05/02/20
ΩΡΑ:   15:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Συνάντηση Γνωριμίας της PwC με την Πολυτεχνική Σχολή.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Πολυτεχνική Σχολή
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Εκπρόσωποι της PwC.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Δρ Λουκάς Λουκά
ΘΕΜΑ:   Συνάντηση Γνωριμίας της PwC με την Πολυτεχνική Σχολή.
ΑΙΘΟΥΣΑ:   LRC014
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892212
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://www.facebook.com/events/632569324178054/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: