ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   04/02/20
ΩΡΑ:   15:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Working Memory Capacity in Cognition, Brain Function, and Human Development
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Ψυχολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Τμήμα Ψυχολογίας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Άντρια Σιήμη (Memory and Attention Development Lab)
ΘΕΜΑ:   Working Memory Capacity in Cognition, Brain Function, and Human Development
ΑΙΘΟΥΣΑ:   A’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού A’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22892086
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   : One needs to keep in mind multiple things at once to understand language, solve problems, or plan the day's activities. I will describe what psychological experiments and brain research tell us about humans' ability to keep things in mind, or working memory. There are some situations that make it difficult to keep more than a few simple items in working memory, and other situations that allow a surprising amount to be remembered. I will focus on just what the act of paying attention contributes to the amount one remembers. I will also discuss investigations into the reasons that working memory capacity increases in childhood, allowing more complex ideas to be understood as children mature. Working memory research should improve our ability to assess what educational materials are appropriate to the child’s cognitive level.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F638035482/Διάλεξη του Τμήματος Ψυχολογίας Nelson Cowan 04022020.docx