ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   11/02/20
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Επιστημονικό Colloquium Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Dr Γιώργος Βασιλειάδης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   Ο γάμος και το τέλος της Μεσσαλίνας (Τακ. Ann. 11.26-38): μια «μονογραφία» περί πολέμου σε χρονογραφικό πλαίσιο.
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Κτήριο ΧΩΔ01, αίθουσα 105 Κτήριο ΧΩΔ01, αίθουσα 105
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893850
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F756154509/11.02.2020 G. Vasileiades.pdf