ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   03/10/20
ΩΡΑ:   9:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   Εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Παραδείγματα
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME ROOM
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894227
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Σκοπός είναι να γίνει κατανοητό ο όρος "Εκπαίδευση STEM" και να παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικών μοντέλων εφαρμογής προγραμμάτων STEM, καθώς επίσης και να τα διασυνδέσει με τις σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Αμέσως μετά αιτιολογείται η σημαντικότητα των προγραμμάτων STEM και παρουσιάζονται τα σχετικά πλεονεκτήματα τους (π.χ. έμφαση στην ανάπτυξη των διεξιοτήτων 21ου αιώνα.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://applications.ucy.ac.cy/sys_alumni/events_pck.event_form?P_E_ID=269&p_mode=preview
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-2088790897/10.png