ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   12/10/20
ΩΡΑ:   19:30
ΤΙΤΛΟΣ:   Δημόσιες Διαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:   Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, Head of the Paphos Agora Project Head of the Department of Classical Archaeology, Jagiellonian University in Kraków, Poland
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Athanasios Vionis, ARU Director
ΘΕΜΑ:   Interdisciplinary research of the Paphos Agora Project, 2011-2019: Main results
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893560
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   This semester’s Public Lectures are held virtually only via Zoom (without physical presence at the ARU) at 7:30 pm. All Monday lectures are free and open to the public, but registration is required for access to the Zoom lecture. :https://ucy.zoom.us/meeting/register/tJYtduuupzMtGdTqYYgUpTplKh2s6YpqCnQ6
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://www.ucy.ac.cy/aru/en/public-lecture-series
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: