ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   21/10/20
ΩΡΑ:   11:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σειρά Σεμιναρίων Τμήματος ΛΟΧ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Raghu Rau (University of Cambridge)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  
ΘΕΜΑ:   The measure of a man? Human capital obility and analyst forecast accuracy
ΑΙΘΟΥΣΑ:  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22893605/3641
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Webinar: https://ucy.zoom.us/j/92149167686?pwd=ZjhnTXRCSk5RTG1wTExPTFY2RmZlQT09
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: