ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   04/05/22
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σεμινάριο με τίτλο "Χώροι, αντικείμενα και σώματα ως πόροι γραμματισμού"
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:   Καθηγήτρια Σταυρούλα Κοντοβούρκη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Σεμινάριο με τίτλο "Χώροι, αντικείμενα και σώματα ως πόροι γραμματισμού"
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Η έννοια του γραμματισμού έχει επεκταθεί πέρα από την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, ώστε να περιλαμβάνει πρακτικές εμπλοκής και νοηματοδότησης με κείμενα διαφορετικού είδους και τύπου. Σε αυτό το πλαίσιο, κείμενα του κοινωνικού χώρου και γενικότερα του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται ένα παιδί αποτελούν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη διαφορετικών γραμματισμών. Τα τελευταία χρόνια, προτείνεται μάλιστα ότι το ίδιο το περιβάλλον ως χώρος, αλλά και τα υλικά αντικείμενα και τα (ανθρώπινα) σώματα που βρίσκονται σε αυτό συμβάλλουν εξίσου στην ανάδυση γραμματισμών. Ξεκινώντας από αυτές τις παραδοχές, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προτείνει και εμπλέκει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε βιωματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης, κριτικής και έκφρασης με αντικείμενα, σώματα και τον φυσικό χώρο. Εστιάζει ιδιαίτερα στο πώς τα αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες, πώς ανθρώπινα σώματα αποδίδουν νοήματα και πώς χώροι μη τυπικής μάθησης (βιβλιοθήκες, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι) μπορούν να αξιοποιηθούν για έκφραση, κατανόηση και επικοινωνία.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   http://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=349
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-1866709070/SKontobourki_Seminar_A4size_May22.jpg