ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   25/05/22
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σεμινάριο με τίτλο "Συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας ανά τους αιώνες"
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:   Δρ. Άννα-Αναστασία Κωνσταντινίδου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Σεμινάριο με τίτλο "Συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας ανά τους αιώνες"
ΑΙΘΟΥΣΑ:   ONLINE
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν συγκεκριμένες ιστορικές πηγές (κείμενα), από την αρχαιότητα μέχρι και το σήμερα, οι οποίες μας δίνουν στοιχεία για το πώς συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα ανά τους αιώνες (ποια τα συστατικά της στοιχεία, και πώς αναδιαμορφώνεται, ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες). Προσδοκώμενα οφέλη: οι συμμετέχοντες θα προβληματιστούν πάνω στη συγκεκριμένη θεματική, και θα συνειδητοποιήσουν τη διαφοροποίηση των συστατικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής ταυτότητας ανά τους αιώνες. Μέσα από αυτή την προβληματική θα γίνει αντιληπτό ότι μεγάλο μέρος της αναζήτησης (και επικύρωσης) αυτής της ταυτότητας είναι η εθελοντική βούληση των κατοίκων της ηπείρου να προσυπογράψουν σε αυτή. Θα γίνει επίσης αντιληπτός ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης (και ειδικότερα του τομέα της ιστορίας και λογοτεχνίας) στη διαδικασία αυτή. Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου είναι επίσης χρήσιμα στο πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το συγκεκριμένο σεμινάριο προτείνεται στο πλαίσιο του YUFE Skills Initiative.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=353
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F2059678388/ΑConstantinidou_Seminar_May22.jpg