ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   28/05/22
ΩΡΑ:   9:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σεμινάριο με τίτλο «Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών»
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:   Δρ. Αντρούλα Γεωργίου
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Σεμινάριο με τίτλο «Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών»
ΑΙΘΟΥΣΑ:   NAME ΧΩΔ01-005
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος αποτελούν την πλειοψηφία του δομημένου περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες είναι σχεδιασμένες χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς, ή με παλαιού τύπου ακατάλληλους τρόπους σχεδιασμού και όπλισης. Το σεμινάριο αυτό θα ασχοληθεί με το σημαντικό ζήτημα της αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Οι δύο μέρες σεμιναρίων (28/5 & 4/6, διάρκεια συνεδριών: 10 ώρες) θα αφιερωθούν (α) στην αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών έναντι σεισμικών δράσεων με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (Ευρωκώδικες), και (β) στη μεθοδολογία ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, με έμφαση σε καινοτόμα υλικά ενισχύσεων. Σε κάθε θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν παραδείγματα από μελέτες αποτίμησης, επιτόπου πειραματική διερεύνηση, καταστρεπτικές εργαστηριακές μεθόδους ελέγχου και τεχνικές ενισχύσεων, όσο και παραδείγματα εφαρμογών σε ιστορικά κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=355
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-1320315864/AGeorgiou_Seminar_May22.jpg