ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   26/05/22
ΩΡΑ:   16:00
ΤΙΤΛΟΣ:   NetMAR International Research Workshop: 'The Arts and Rituals of Pilgrimage' 26-28 of May 2022.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Centre for Medieval Arts and Rituals (CeMAR), UCY
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Keynote Speaker: C. Stephen Jaeger
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Assoc. Prof. Stavroula Constantinou NetMAR Coordinator CeMAR Director
ΘΕΜΑ:   'The Arts and Rituals of Pilgrimage'
ΑΙΘΟΥΣΑ:   LRC 019 Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου "Στέλιος Ιωάννου" 019
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   +35722893976
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   https://ucy.ac.cy/netmar/ The project's international research workshop with the title: 'The Arts and Rituals of Pilgrimage' will take place at the University of Cyprus between the 26-28 of May 2022.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://newdev.ucy.ac.cy/netmar/academic-workshop/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F280619417/NetMAR Research Workshop.pdf