ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   07/12/22
ΩΡΑ:   17:00
ΤΙΤΛΟΣ:   Σεμινάριο με τίτλο "Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου και προφορικού λόγου σε ακαδημαϊκό / επαγγελματικό πλαίσιο"
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:   Γραφείο Αποφοίτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Δρα.Ειρήνη Κυριάκου, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:   Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
ΘΕΜΑ:   Εκαπιδευτικό Πρόγραμμα
ΑΙΘΟΥΣΑ:   Ε116, Καλλιπόλως 75 Ε116, Καλλιπόλως 75
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   22894356
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   1. Μελέτη των ακαδημαϊκών πλαισίων χρήσης του λόγου μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (δοκίμια, εργασίες, κριτικές επιστημονικών συγκραμάτων, αναλυτικές απαντήσεις σε εξετάσεις, περιλήψεις κτλ.). 2. Μελέτη της δομής του λόγου σε σχέση µε τις πραγματολογικές συνθήκες παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, εξέταση της σημασίας του πραγματολογικού σκοπού – κοινό, στόχος κειμένου, προκαθορισμένα όρια, ύφος - που καθορίζει την παραγωγή και την ανάπτυξη του λόγου. 3. Σημασία της επιλογής ορθού λεξιλογίου και της χρήσης της απαραίτητης ορολογίας. 4. Διδασκαλία τεχνικών συγγραφής µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: δοκίμια, εργασίες, ομιλίες, αναλυτικές απαντήσεις σε εξετάσεις, περιλήψεις. Διδάσκουσα: Δρα.Ειρήνη Κυριάκου. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (17:00-20:00). Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:   https://applications.ucy.ac.cy/pub_alumni_open/display_event_list_dates?p_e_id=370
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ:   F-1267281321/IKyriakou_Seminar_7Dec22.jpg