Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας ανοιχτές διαλέξεις και σεμινάρια στους αποφοίτους του, αλλά και το ευρύ κοινό.

Επιμορφώνοντας και βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις προσωπικές δεξιότητες των αποφοίτων μας, δημιουργούμε καλύτερους και ανταγωνιστικότερους επαγγελματίες για την αγορά εργασίας. Η δια βίου εκπαίδευση και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό κλάδο κάθε απόφοιτου ικανοποιεί, επίσης, το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της παραγωγικότητας και την απασχολησιμότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι κατά προτίμηση απασχολούνται σε κλάδο σχετικό με τη θεματική του σεμιναρίου. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε μη απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους φοιτητές δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης πιστωτικών μονάδων ECTS, (βλ. «Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων – 1.15».

Ενεργά Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Κατηγορίες:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

image
Ημερομηνία: 11/02/2023 ώρα: 10:00 Kόστος συμμετοχής: 120€ , 120€ - 160€ , Διαδικτυακά & Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη "Στέλιος Ιωάννου"
Περισσότερες πληροφορίες - Δηλώσεις Ενδιαφέροντος
image
Ημερομηνία: 04/03/2023 ώρα: 09:30 Kόστος συμμετοχής: 135€ , 135€ - 180€ , Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-014 και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες - Δηλώσεις Ενδιαφέροντος
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 06/05/2023 ώρα: 09:00 Kόστος συμμετοχής: 150€ - 200€ , 150€ , Πανεπιστημιούπολη, Κτίριο ΧΩΔ02-Αίθουσα 118, και διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες - Δηλώσεις Ενδιαφέροντος
Απερχόμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Κατηγορίες:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 15/05/2021 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 19/12/2020 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

image
Ημερομηνία: 14/01/2021 ώρα: 18:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

image
Ημερομηνία: 04/05/2022 ώρα: 17:00 Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 014, Κτίριο:ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 10/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΔΙΑΦΟΡΑ

image
Ημερομηνία: 04/05/2022 ώρα: 17:00 Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 014, Κτίριο:ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 15/05/2021 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 27/01/2021 ώρα: 14:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 18/01/2021 ώρα: 14:00 Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 14/01/2021 ώρα: 18:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 19/12/2020 ώρα: 09:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 02/12/2020 ώρα: 18:00 εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/11/2020 ώρα: 18:00 Εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 10/10/2020 ώρα: 15:00 Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

image
Ημερομηνία: 27/01/2021 ώρα: 14:00 διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 18/01/2021 ώρα: 14:00 Διαδικτυακά
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 02/12/2020 ώρα: 18:00 εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
image
Ημερομηνία: 25/11/2020 ώρα: 18:00 Εξ αποστάσεως
Περισσότερες πληροφορίες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
  Συνδεθείτε μαζί μας UCY Alumni Community