ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Παραδείγματα
03/10/2020 - 09:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Λεπτομέρειες

Διδάσκοντας: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία | Σκοπός είναι να γίνει κατανοητό ο όρος "Εκπαίδευση STEM" και να παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικών μοντέλων εφαρμογής προγραμμάτων STEM, καθώς επίσης και να τα διασυνδέσει με τις σχετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Αμέσως μετά αιτιολογείται η σημαντικότητα των προγραμμάτων STEM και παρουσιάζονται τα σχετικά πλεονεκτήματα τους (π.χ. έμφαση στην ανάπτυξη των διεξιοτήτων 21ου αιώνα. || Σάββατο 3/10, 09:00-12:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων | Τ: 22894227 | E: [email protected]

Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 28/09/2020