ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Τεχνικές Προφορικών Παρουσιάσεων
25/11/2020 - 18:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λεπτομέρειες

Οι δεξιότητες προφορικών παρουσιάσεων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα. Παράλληλα, η προφορική παρουσίαση είναι απαιτητική δεξιότητα και χρίζει ιδιαίτερης εξάσκησης και γνώσης συγκεκριμένων τεχνικών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, αφού τέτοιες παρουσιάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο της πανεπιστημιακής φοίτησης όσο και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αφορά επίσης μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών, οι οποίοι, πέραν του εργασιακού περιβάλλοντος, αναμένεται να βιώσουν αυτή την εμπειρία στο άμεσο ή προσεχές μέλλον στα πλαίσια της κρίσης της διατριβής τους. Το πρόγραμμα θα αναλωθεί στα παρακάτω: Είδη προφορικών παρουσίασεων Παρουσίαση πτυχιακής/διατριβής μπροστά σε επιτροπή κρίσης Τρόποι οργάνωσης και ανάπτυξης υλικού και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου Επιλογή μέσων παρουσίασης (τεχνολογία, πολυμέσα, posters, διαφάνειες, κτλ.) Σχετική ερευνητική βιβλιογραφία Φόβος σκηνής και αντιμετώπιση Προσδοκόμενα οφέλη: Γνωριμία με την τεχνική της ρητορείας Ορθή επιλογή μέσων παρουσίασης Τεχνικές αντιμετώπισης του φόβου σκηνής Οργάνωση και ανάπτυξη υλικού Διαχείριση χρόνου Διδάσκων: Κωνσταντίνος Τσουρής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ: 22894356 Ε: [email protected]

Εξ αποστάσεως
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 20/11/2020