ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Αρχές και κώδικες συγγραφής επιστημονικών εργασιών
12/01/2021 - 17:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λεπτομέρειες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) και επαγγελματίες ανεξαρτήτως εξειδίκευσης και κατεύθυνσης. Το εν λόγω μάθημα ερείδεται στον άξονα της συγγραφής επιστημονικών μελετών και της άρτιας οργάνωσης του κειμένου. Βασική στόχευση αποτελεί η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις παραμέτρους και τις συμβάσεις του επιστημονικού λόγου. Σε πρώτο επίπεδο θα επιδιωχθεί η εισαγωγή στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που διέπουν ένα οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στις ακόλουθες ενότητες: Α) Ερευνητικός λόγος (λογικός και αποδεικτικός λόγος, σαφήνεια, ευκρίνεια, ακρίβεια, αντικειμενικότητα επιχειρημάτων, συνοχή και συνεκτική παρουσίαση της επιχειρηματολογίας). Β) Μελέτη βιβλιογραφίας (κριτική ανάλυση άρθρων, αποδελτίωση βιβλιογραφίας) Γ) Οργάνωση και μορφολογία (βασικές αρχές και οδηγίες μορφής και δομής των εργασιών). Δ) Προφορική παρουσίαση εργασίας (κωδικοποιημένες πληροφορίες μέσω power point, συνοχή, διάρκεια παρουσίασης-χρονικός προγραμματισμός, επικοινωνιακότητα). Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθεί ευρεία γκάμα κειμένων από διάφορες επιστημονικές περιοχές (κλασικές σπουδές, θέατρο, παιδαγωγικές επιστήμες, ψυχολογία), με στόχο την τυποποίηση των βασικών αρχών και νορμών στη διαδικασία συγγραφής μιας επιστημονικής μελέτης. Διάρκεια: 10 ώρες Θα πραγματοποιηθούν 5 συνεδριάσεις των 2 ωρών στις: 12/1/21, 15/1/21 και 19/1/21, 22/1/21 και 26/1/21. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ. 22894356 Ε. [email protected]

διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 08/01/2021